RECYKLING

Recykling

W 1990 roku wprowadziliśmy nowy dział – zagospodarowanie odpadów produkcyjnych.

Procedura postępowania z odpadami:

 1. Transport odpadów stałych poprodukcyjnych i komunalnych.
 2. Segregacja i zagęszczanie odpadów.
 3. Utylizacja odpadów w bezpośredniej kooperacji z zakładową spalarnią „POLPHARMA S.A w Starogardzie Gd.
 4. Zagospodarowanie osadów z oczyszczali i ścieków
 5. Odzysk surowców wtórnych z odpadów stałych
 6. Składowanie na wysypiskach zagęszczonych odpadów nie nadających się do utyliazcji
 7. Zagospodarowanie i utylizacja eternitu.

Zakładom oraz indywidualnym odbiorcom oferujemy przyjazny środowisku system składowania i usuwania odpadów:Kontener

 • prasokontenery na stałe odpady komunalne i przemysłowe,
 • pojemniki na odpady organiczne,
 • pojemniki na odpady problemowe,
 • pojemniki do sortowania odpadów,
 • pojemniki na odpady kuchenne,
 • wolnostojące kosze,
 • kontenery na odpady przemysłowe,
 • kontenery na odpady budowlane,