Agencja Celna „Probe-Bis” kompleksowo realizuje odprawy celne i reprezentuje interesy Klientów przed Urzędami Celno-Skarbowymi. Nasza Agencja osiągnęła wysoki poziom świadczonych usług, dzięki zespołowi zatrudnionych w niej ludzi, którzy posiadają profesjonalną wiedzę i doświadczenie w pracy agentów celnych nabytą poprzez wieloletnią praktykę w tej branży.

Oferujemy kompleksową obsługę celną i statystyczną:
Agencja Probe dokona w Państwa imieniu odprawy celnej w Urzędach Celno – Skarbowych,
➢ Nasz agent przygotuje dla Państwa wszelkie dokumenty określone przepisami celnymi i wymagane przez administrację celną,
➢ Istnieje również możliwość skorzystania z naszych zabezpieczeń długu celnego jako zapłaty należności celnych za naszym pośrednictwem,
➢ Dysponujemy miejscem uznanym, którego możemy użyczyć państwu w celu przedstawiania towaru Urzędowi Celno-Skarbowemu (nie ma konieczności wożenia towaru do Urzędu),
➢ Możemy dokonać odprawy celnej Importowej z zastosowaniem możliwości rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej,
➢ Agencja Probe oferuje Państwu usługi w zakresie przygotowywania i składania deklaracji statystycznych Intrastat,

Aby rozpocząć współpracę wystarczą poniższe dokumenty!

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego

ZAŁĄCZNIK
do upoważnienia

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół pozostaje do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy.

Krzysztof Piesik
Tel: +48 664 375 643

krzysztof@probe.com.pl
agencja.celna@probe.com.pl

Regon: 190870535
NIP: 5921004627
KRS: 0000198625
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 2.173.000 PLN